CRIBS predavanje u knjižnici Marka Marulića u Splitu (15.06. u 12h)