Institut za antropologiju

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Saša Missoni, Institut za antropologiju

Institut za antropologiju je, kao javni institut, nositelj kontinuirane znanstvenoistraživačke djelatnosti u antropologiji koju provodi u nadležnosti Minstarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Od samog početka Institut sudjeluje i u visokom obrazovanju na nekoliko sveučilišta u Republici Hrvatskoj te u stručnom radu. Od svoga osnivanja do danas Institut za antropologiju jasno obilježava njegova differentia specifica znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada u interdisciplinarnom području antropologije te okuplja stručnjake iz različitih znanstvenih područja (medicine, biologije, lingvistike, antropologije, arheologije, etnologije, psihologije i dr.) koji su se u svom poslijediplomskom obrazovanju usmjerili k antropologiji te se okupljaju oko zajedničkih antropoloških tema što Institut čini jedinstvenim u zemlji i prepoznatljivim u međunarodnim znanstvenim krugovima. Institut za antropologiju provodi znanstveno-istraživačke i stručne projekte financirane iz domaćih, stranih i međunarodnih fundacija i organizacija, a neke od njih su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Hrvatska zaklada za znanost, Europska komisija (FP5, FP6, FP7 i Horizon2020), National Institutes of Health (SAD), Wenner Gren Foundation (SAD), Nutricia Research Foundation, UNESCO i druge. Osim znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti, Institut za antropologiju je suizdavač međunarodnog znanstvenog časopisa Collegium Antropologicum, te suorganizator međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj: Anthropology and Health (održava se od 1984.), School of Biological Anthropology (održava se od 1975.), te druge značajne skupove poput kongresa EAA, IUAES i LINEE+.

 

Suradnici iz Instituta za antropologiju:

doc.dr.sc. Joško Sindik, dr.sc. Ana Perinić Lewis, dr.sc. Dubravka Havaš Auguštin, doc.dr.sc. Natalija Novokmet, dr.sc. Matea Zajc Petranović, dr.sc. Miran Čoklo, dr.med., dr.sc. Jelena Šarac, dr.sc. Vanda Pribačić Ambrožić, dr.sc. Luka Bočkor, Nives Fuchs, prof. psiholog, Ivan Dolanc

doktorand Tonko Carić, mag. antropologije i informacijskih znanosti (od 01.11.2016.)

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med., doc.dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psih.

 

Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Alen Šelović, Bjelovar

Dr. sc. Alen Šelović, dr. med.

 

Klinički bolnički centar Split

Prof. dr. sc. Veselin Škrabić, dr. med., prof. dr. sc. Deni Karelović, dr. med., dr. sc. Martina Šunj, dr. med., Vesna Pavlov, dr. med., doc.dr. sc. Ivana Unić Šabašov, dr. med.

 

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

Prof. dr. sc. Željko Romić, Biserka Orehovec, dipl. ing.

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Olgica Martinis, mag. prehrambene tehnologije, prof. biologije i kemije

 

Dječja bolnica Srebrnjak

Prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med., dr. sc. Denis Polančec, dr. sc. Luzija Zenić, Marcel Lipej, Ivana Banić, Jelena Živković, Sandra Bulat Lokas, Adrijana Miletić Gospić

 

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu

Prof. dr. sc. Stipan Janković, dr. med., Ana Žižić

 

Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Irena Bralić, Trogir

Doc.dr.sc. Irena Bralić

 

Loughborough University, School of Sport, Exercise and Health Sciences, UK

Emily S. Petherick

 

Konzultanti na projektu:

Prof. dr. sc. Noel Cameron, Loughborough University, School of Sport, Exercise and Health Sciences, UK

Prof. dr. sc. Ellen W. Demerath, University of Minnesota, School of Public Health, SAD

Prof. dr. sc. Lawrence M. Schell, University at Albany, State University of New York, SAD

 

Projekt su podržali:

Hrvatska komora primalja

Podravka